Naar een circulaire springplank in 2025: ‘We moeten één taal spreken’

Kan een springplank een quick fix zijn naar een circulaire economie? Tijdens Futurebuild Digital werden verse inzichten gegeven door een sprekerspanel van experts. Emma Klamer van Aveco de Bondt liet zien hoe zij aan de slag is met een diversiteit aan projecten met circulariteit en waarom ‘samenwerking’ het sleutelwoord is voor deze ontwikkelingen.

Klamer werkt aan verschillende projecten die circulariteit in zich hebben en houdt zich bezig met het opstellen van een circulaire visie, tot het maken van materialenpaspoorten én het meetbaar maken van circulariteit in aanbestedingen. “Van levensbelang is de samenwerking als we de keten willen sluiten. De processen van de verschillende partners moeten goed op elkaar aansluiten en informatie over materialen en circulariteit moet voor iedereen beschikbaar zijn. Daarnaast moet je goed kunnen opvragen welk type materiaal er destijds is gebruikt.”

Emma Klamer

Eén taal spreken

Verder is volgens haar van belang dat iedereen zich houdt aan afspraken en één taal spreekt: “Daarvoor heb je eenduidige begrippen nodig. Hoe zie jij circulariteit en wat versta je eronder? Het klinkt eenvoudig, maar ik zie toch in projecten dat er verschillende meningen over bestaan. Stem daarom goed met elkaar af wat de definities zijn en eerlijke vergelijkingen kunt maken.” Als diezelfde taal wordt gesproken, is het tijd om te kijken naar één uitgangspunt voor circulair ontwerp. “Dan werk je aan een uniforme manier van denken over circulair ontwerpen en losmaakbaarheid. Door oplossingen in te zetten die aan het einde van de levensduur niet worden weggegooid of niet los te maken zijn, blijven materialen in de keten.”

Een uniforme meetmethodiek is essentieel om projecten te kunnen vergelijken en te verbeteren. “Kijk je alleen naar materialen of een breder perspectief? Dat moeten we goed afstemmen, zodat we daar op dezelfde manier mee omgaan. Bij aanbestedingen is het voor de opdrachtgever belangrijk om ontwerpen met elkaar te vergelijken, maar ook als bouwer wil je graag je eigen ontwerpvarianten met elkaar vergelijken. Wanneer ben je echt goed bezig en wanneer heb je een goed ontwerp gecreëerd. En organisaties moeten hun circulaire prestaties met elkaar vergelijken.” Welke informatie is er nodig om in te zien hoe goed je bezig bent met circulariteit? “Leg informatie vast zodat je circulariteit kunt berekenen. Als je dat goed afstemt, dan maak je ook data-uitwisseling met elkaar mogelijk. Daardoor kun je die circulariteit goed berekenen en weet je hoe goed het gaat. Werk daaraan!”

Je kijkt Futurebuild Digital terug op het YouTube-kanaal van Futurebuild Holland. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

 

Lees meer

Innovate to net zero

Futurebuild Holland 2023 gaat niet door

Easyfairs heeft besloten te stoppen met de organisatie van Futurebuild Holland die op 5 en 6 april gepland stond in RAI Amsterdam. Het aantal exposanten bleef achter bij de verwachtingen waardoor het niet mogelijk is een kwalitatief hoogstaand event te organiseren. Building Holland – de voorganger van Futurebuild Holland – is verkocht aan Acquire Publishing.

We moeten een taal spreken

Naar een circulaire springplank in 2025: ‘We moeten één taal spreken’ Kan een springplank een quick fix zijn naar een circulaire economie? Tijdens Futurebuild Digital

Blijf wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws