Spotlights

We houden het graag overzichtelijk.
Daarom hebben we Futurebuild Holland opgedeeld in vier spotlights die in het teken staan van een accelererend thema: 
Ontwerptransitie, Energietransitie, Circulaire transitie & Digitale transitie. 

Op deze vier spotlights voltooien we samen met ambassadeurs 
10 missies voor specifieke doelgroepen met een concreet resultaat

Ontwerptransitie

‘Duurzaam’ handelen start in de ontwerpfase. In deze sector aandacht voor gebiedsontwikkeling, mobiliteit, natuurinclusief bouwen, groene daken, klimaatadaptatie en hittestress/ afwatering. Kernvraag is: hoe geven we hoe ontwikkelelen we de wijk van de toekomst in al zijn facetten met maximaal oog voor de milieu-impact.

Genoeg uitdagingen.  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 26 procent van de Nederlandse CO2 emissie door verwarmen en electriciteitsgebruik. Over acht jaar moeten we de CO2 uitstoot met zestig procent hebben teruggebracht. We gaan van fossiele naar duurzame energiebronnen. Centraal in deze setyor staan duurzame energie, carbon based design en energiemanagement en -opslag. Futurebuild presenteert oplossingen voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Uitgangspunt is ‘net zero’.  

Energietransitie
Circulaire transitie

De ambities liegen er niet om. Over dertig jaar moeten we volledig circulair zijn. Daarom in deze sector veel aandacht voor de materialen transitie, het materialen paspoort en het delven van grondstoffen in de bestaande bouw. Deze editie extra aandacht voor biobased materialen en circulair ontwerpen.

In het expositieprogramma besteden we enerzijds aandacht aan ontwerpsoftware – van BIM tot digital twin  – en anderzijds aan sensoring en het gebruik van big data van gebouwde omgeving tot gebied om de klimaatdoelstellingen te halen. De digitale transitie is randvoorwaarde om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom op Futurebuild ruim aandacht aan software-oplossingen om big data te ontsluiten en real time toe te passen in de verduurzamingsopdracht.

Digitale transitie