Het belang van koelte: samen hittestress uitbannen!

Het belang van koelte: samen hittestress uitbannen! De klimaatverandering leert ons dat het essentieel is om niet alleen oog te hebben voor de warmtevraag, maar om vooral aandacht te besteden aan een element dat nog veel te vaak ontbreekt: koeling. Die koeltevraag duurzaam invullen lukt alleen door gebouw, gebruiker en gebied bij de opgave te […]